Görüşmelerimizde Neler Oluyor?

İlk görüşmede, sizi getiren nedeni ve size neyin yararlı olacağına birlikte karar veriyoruz, bu görüşme sonucunda sizin sorununuz yukarıdaki problemlerden biri de olabilir, başka bir neden de, önemli olan problemi konuşmak değil, sizin iç huzurunuzu yeniden keşfetmenin yollarını birlikte bulmaktır.

Tüm bu süreçte sizin göreviniz tüm samimiyetinizle derdinizi bana anlatmanız, benim görevim ise sizin anlattıklarınızı bilimsel bir bakış açısı ile gözlemleyip arka planda gördüklerimi sizinle paylaşmaktır. Aramızda oluşacak güven ilişkisi (terapötik ittifak) ve ekip ruhu ile önünüzdeki engelleri kaldırırken sizin KENDİNİZİ KEŞİF sürecinizde yan koltuğunuzda oturuyor olmaktır. Bu seanslar genellikle haftada bir kez 45 ila 60 dakika olmaktadır. Her danışma kişiye özel olduğundan son kararı ilk görüşme sonrasında sizinle birlikte şekillendiriyoruz.

Psikoeğitim ve Yaklaşım Seçimi

Görüşmelerimde, ‘Bütüncül Yaklaşım’ üzerinden sizi dinliyorum. İlk seanslarda bu yaklaşımlar hakkında size kısa ve öz bilgiler veriyorum, böylece sorunun çözümü ile ilgili farkındalık edinmiş oluyorsunuz, eğer sorununuz çok yüzeysel bir durumsa kısa bir zamanda eski hayat konforunuza ulaşıp benimle vedalaşıyorsunuz. Eğer köklü ve uzun bir yaklaşım gerektiğine karar verirseniz birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun süresi aramızdaki güven ilişkisine ve sizin iyileşme isteğinizin derecesine göre uzayıp kısalıyor.


Çerçeve Nedir?

İlk tanışma görüşmesinden ve bilgilendirmeden sonra, danışma almaya karar verdiğinizde, sizinle bir anlaşma yapıyoruz. Bu anlaşma; görüşmenin bilimsel çerçevede kalması ve sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli kurallardan oluşmaktadır.

Bütüncül Terapi

Görüşmelerimizin güçlü yanlarından biri de Psikoterapi Enstitüsü Bütüncül Terapi Eğitiminin süpervizyon sürecinin devam etmesidir (süpervizyon süreci: Danışanın onayı ile görüşülen vakanın kimlik bilgilerinin saklı tutularak uzman bir kadronun görüşüne sunulup, en sağlıklı hizmeti sunmaktır).

Bütüncül terapi kapsamına giren yaklaşımlar; İnsanın Biyolojik ve psikolojik yapısı, İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri, Davranışçı ve Bilişsel kuramlar, Dürtü Çatışma Kuramı, Ego Psikolojisi Kuramı (Ego Psikolojisi, Transaksiyonel Analiz, Ego Durumları Terapisi, Erik Erikson), Nesne İlişkileri Kuramı, Masterson’ ın Terk Edilme Depresyonu Kuramı, Kendilik Kuramı, Varoluşçuluk Kuramı, Zihinselleştirme (Mentalizasyon) Kuramı, Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram, İlişkisel Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi, Aktarım Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Terapi, Çift ve Aile Terapisi, Grup terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi